Indlagte børn får glæde af flaskepanten
Café tæt på i Bording Hallen har indgået aftale med Danske Hospitalsklovne Af Kim Kristensen Et stykke tid har ægteparret Janne Hou og Flemming Hansen været lidt frustrerede over, at en hel del plastflasker og dåser med pant på ikke kom retur, når indholdet var drukket. Mange flasker og dåser havnede i stedet i skraldespandene, hvor de i hvert fald ikke gjorde gavn. Det er baggrunden for, at parret, der står bag Café tæt på i Bording Hallen, hvor Flemming Hansen tillige er halinspektør, gik i tænkeboks. Sammen fandt de frem til, at det kunne være en idé at kontakte Danske Hospitalsklovne for at høre, om foreningen var interesseret i et samarbejde, der kunne kaste et kontant udbytte af sig. Danske Hospitalsklovne er en landsdækkende forening, som har eksisteret siden 2003. Foreningen arbejder ud fra en grundidé om, at humor, latter og smil fremmer helbredelse. Klovnenes fornemmeste opgave at sprede glæde blandt børn på de danske hospitaler. Uacceptabelt - Økonomisk var det ikke et problem for caféen, da vi bare kunne sætte prisen for drikkevarerne op, når emballagen ikke kom retur. Men vi kunne ikke acceptere dåser og flasker som affald. Det fik vi det mere og mere dårligt over, forklarer Flemming Hansen, som oplevede, at rengøringspersonalet ved eget initiativ pillede pantflaskerne op af skraldespandene, men at det ikke altid var lige lækkert »at grave« efter flasker, som kunne være smurt ind i sennep, ketchup og fedtet ispapir. Flemming Hansen og ægtefællen har været i dialog med Danske Hospitalsklovne gennem et halvt års tid for at få aftalen helt på plads. Foreningen lader ikke alle og enhver benytte deres logo, ligesom Danske Hospitalsklovne ikke er vant til at modtage bidrag på en måde, hvor de ikke ved, hvor mange penge, de ender med at modtage. Appel til brugerne af hallen Janne Hou skyder på, at der kan blive tale om et beløb på mellem 5000 og 10.000 kroner. Tallet gøres op, og pengene sendes videre sidst på året. - Vi synes, det er fint, hvis vi kan gøre en forskel og gøre hverdagen lidt nemmere for nogle af de børn, der ligger og har det dårligt på sygehusene. Samtidig vil vi gerne sende en appel til brugerne af hallen om, at det kan betale sig at tænke på andre end sig selv. Jeg håber, foreningerne vil tage det til sig, siger Flemming Hansen, som tilføjer, at han og Janne Hou har fået at vide, at de kan få medindflydelse på, hvor nøjagtigt, beløbet skal gøre gavn. Rent praktisk kan man bidrage til hospitalsklovnenes arbejde ved at komme de tomme flasker eller dåser i en af de høje papcontainere med en plastikpose i, som er stillet op i omklædningsrum og gange i hallen. I hverdagene kommer der til at stå seks papcontainere med Danske Hospitalsklovnes logo på. Ved større arrangementer såsom XL-Cup øges antallet. - Næste skridt bliver, at vi vil skrive noget om aftalen på vores hjemmeside og på Facebook, hvor vi også vil opfordre til, at man benytter containerne, siger Flemming Hansen. Han er i øvrigt blevet spurgt, om man må tage tomme flasker med hjemmefra for på den måde at støtte den gode sag. - Svaret var, at det ikke er idéen med det, men det må man da gerne, siger halinspektøren, som har tænkt sig at nævne samarbejdet med hospitalsklovnene over for sine halinspektør-kolleger, som formentlig bøvler lige så meget med at få pantflaskerne retur. Måske kan de blive inspireret af Café tæt på’s initiativ.
Forside